Medzinárodná spolupráca

Akadémia odborného vzdelávania Merkur, n.o., okrem domácich partnerov aktívne spolupracuje aj s partnermi zo zahraničia. Ponúkame vzdelávanie a návštevy na rôznych zahraničných školách, hoteloch či univerzitách.

Vedúci pracovníci našej organizácie, v uplynulých rokoch navštívili množstvo úspešných spoločností, firiem, organizácií či škôl na Slovensku, v Taliansku, Nemecku, Poľsku, Francúzsku a Ukrajine kde sa oboznámili s novými trendmi v konkrétnych témach vzdelávacích programov a taktiež si osvojili moderné, praktické a odborníkmi uznávané metódy vzdelávania.

Počas trvania celej odbornej, zahraničnej stáže majú študenti zabezpečené ubytovanie a stravu bezplatne v zariadení do ktorého sú zaradení.

akademia-merkur-10
akademia-merkur-11
akademia-merkur-12
akademia-merkur-13
akademia-merkur-14
akademia-merkur-15
akademia-merkur-16
akademia-merkur-17
akademia-merkur-18
akademia-merkur-19
akademia-merkur-20
akademia-merkur-21
akademia-merkur-22
akademia-merkur-23
akademia-merkur-24
akademia-merkur-25

NÁRODNÉ A MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY, PROJEKTY

  • Umelecký, medzinárodný plenér Šírava ART ( rok 2017 )
  • Konferencia v oblasti gastronómie v Užhorode v spolupráci s Kyjevskou národnou univerzitou obchodu a ekonomiky a s Užhorodským obchodno-ekonomickým inštitútom ( rok 2017 )
  • Umelecký, medzinárodný plenér Šírava ART ( rok 2018 )
  • Organizácia účasti ukrajinských pedagógov a prezentácia ukrajinských študentov na podujatí „Gastro Danubius“ ( rok 2018 )
  • Medzinárodná konferencia „Európska integrácia metodicko-vzdelávacích činností“ – za účelom odovzdávania slovenských skúseností v procese vzdelávania a implementáie štandardov EÚ v oblasti gastronómie, hotelierstva a turizmu na UA ( rok 2019 )
  • Zimné turnusy zahraničných odborných stáží ( každoročne )
  • Letné turnusy zahraničných odborných stáží ( každoročne )

Konferencia, odborná degustácia na tému významné svetové regióny.

akademia_merkur_10
akademia_merkur_11
akademia_merkur_12
akademia_merkur_13
akademia_merkur_14
akademia_merkur_15
akademia_merkur_16
akademia_merkur_17
akademia_merkur_18
akademia_merkur_19
akademia_merkur_20
akademia_merkur_21
akademia_merkur_22
akademia_merkur_23
akademia_merkur_24

Deň Kyjevskej národnej univerzity, odovzdávanie diplomov ukrajinským študentom učiacim sa slovenčinu, z rúk slovenského veľvyslanca v Kyjeve.

akademia_merkur_100
akademia_merkur_101
akademia_merkur_102
akademia_merkur_103
akademia_merkur_104
akademia_merkur_105
akademia_merkur_106
akademia_merkur_107
akademia_merkur_108
akademia_merkur_109
akademia_merkur_110
akademia_merkur_111

Národná univerzita Černovce, podpísanie zmluvy o spolupráci.

cernovce_10
cernovce_11
cernovce_12
cernovce_13

Otvorenie kurzu Slovenského jazyka, univerzita Dnepro.

dnepro

Černovecké odborné učilište, podpis zmluvy o výučbe Slovenského jazyka.

zmluva