PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE

  • Akadémia Engiadina AG Samedan vo Švajčiarsku
  • Kyjevská národná univerzita obchodu a ekonomiky v Kyjeve
  • Užhorodská národná univerzita v Užhorode ( Fakulta cestovného ruchu a medzinárodných komunikácií )
  • Užhorodský obchodno-ekonomický inštitút v Užhorode
  • Štátny fond rozvoja bývania SR
  • Akadémia stavebníctva Ukrajiny
  • Štátny inštitút odborného vzdelávania na Slovensku
  • Regionálne školy a fakulty so zameraním na gastro, cestovný ruch a turizmus
  • Hotely na Slovensku (možno vymenovať všetky ... )